Az alapítvány célkitűzése

Az alapítvány – a tagok és más segítők önkéntes munkájával – a következő konkrét célokat kívánja megvalósítani: a Balaton-felvidék német nemzetiségi hagyományainak, épített és természeti környezete értékeinek megőrzése és fejlesztése, a Balaton-felvidék és a település kulturális értékeinek ápolása, értékmentés és értékteremtés, a nemzetiségi kulturális élet megszervezése, a turizmus fellendítése és támogatása, hazai és külföldi csereprogramok szervezése, környezetvédelem, helyi és környékbeli oktatás támogatása, a barnagi műemlékek megóvásának támogatása, különös tekintettel a Barnagi Kálváriára, ezzel kapcsolatban a vallási turizmus kiépítése.

Kuratóriumi tagok

Dr.Szilágyiné Dr.Kósa Anikó - a kuratórium elnöke

8291 Barnag, Fő u. 19.

Debreczeni Lászlóné Mórocz Márta - a kuratórium képviselője

8291 Barnag, Fő u. 14.

Diénes Melinda

8291 Barnag, Fő u. 3.

Reichardt Antal

örökös tiszteletbeli tag
8291 Barnag, Fő u. 70.